Trwaja prace nad płatności rekompensacyjnymi dla rolników za lepsze standardy bytowe zwierząt tzw Dobrostan.
close_up

A strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celach używania plików cookie i zmianie ustawień plików cookie w przeglądarce Korzystając z tej strony, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki Dowiedz się więcej o plikach cookie

Resort rolnictwa pracuje nad płatnościami za Dobrostan

Źródło: agronews.com Wszystkie aktualności źródła

Resort rolnictwa pracuje nad płatnościami za Dobrostan

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) pracuje nad uruchomieniem programu płatności za zapewnienie zwierzętom lepszych standardów bytowych tzw Dobrostanu.

Przepisy Unii Europejskiej przewidują możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, działania Dobrostan zwierząt finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska dotychczas nie wdrażała tego rodzaju wsparcia. Płatności z tytułu działania Dobrostan zwierząt polegają na rekompensowaniu rolnikowi kosztów wiążących się z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, w szczególności w zakresie dostarczania wody i pożywienia oraz zapewniania opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu. Ponadto wymagane są lepsze warunki przetrzymywania, takie jak większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, naturalne światło oraz dostęp do wybiegu.

Płatności obejmować mogą jedynie dodatkowe koszty/utracone korzyści związane z zastosowaniem w produkcji podwyższonych standardów. Oznacza to, że płatność z tytułu tego działania ma charakter rekompensaty. Działanie to stanowi zachętę do stosowanie określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji - rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe. Płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace nad opracowaniem zestawu wymogów, które spełniałyby warunki niezbędne do uruchomienia działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020. Uruchomienie nowego działania w ramach wiąże się z koniecznością przejścia długotrwałej procedury zmiany PROW, w tym zatwierdzenia jej przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i Komisję Europejską, zmiany ustawy o PROW 2014-2020 oraz wydania odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego MRiRW.Tematy: Rolnictwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Unia Europejska, Hodowla, Dotacje i wsparcia

Czytać wiadomości stało się łatwiejsze! Czytaj w Telegram.
Agronews

Aktualności tematu

Nie pamiętasz hasła?

Связаться с редакцией